ذر دستگاه لیزر منداب

گياهي علفي يكساله و به ارتفاع 20 تا 60 سانتيمتر كه ظاهري شبيه بعضي از تربها دارااست ولي مغایر آنها در صورتی‌که برگهايش در بين انگشتان فشرده شود بوي نا مطبوع متصاعد مي سازد . برگهاي آن داراي پهنكي منقسم به چندین بريدگي عميق و نا منظم مي باشد . دستگاه لیزر هاي درشت به رنگ سفيد مايل به زردرنگ يا مايل به صورتي و منقوش به شبكه اي از خطوط ظريف به رنگ بنفش دارااست . ميوه اش به طول 5/1 تا 3 سانتيمتر و به پهنا 3 تا 5 ميليمتر است ولي خلاف ترب , بند بند نيست . داراي ريشه اي بلند و باريك مي باشد . بذر هاي زرد رنگ تا قهوه اي و قرمز گرد و تخم مرغي شكل دارد . تكثير از طريق بذر انجام مي شود

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در داخل دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در داخل سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت همراه پرلیت به کار گیری می کنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده آنگاه هر بذر را داخل هر سلول بکارید . این خط مش سبب ارتقاء بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار کاغذ شدن از درون سلول بیرون شده و به درون دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا دوره انتقال به زمین با اهمیت سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

کشت منداب به صورت ردیفی با فاصله سطر بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر اوایل مهرماه تا اوایل آبان چهره می‌گیرد . هنگام کاشت باید توجه نمود بذور در تراز خاک قرار نگیرند . چون احتمال دارد بعد از بازه کوتاهی طعمه طیوران شوند . تراکم ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار بوته در هکتار مطلوب است . فورا پس از کاشت بذر بایستی آبیاری مناسبی انجام گیرد .

منداب
منداب

تولیدات مرتبط
شب رایحه بنفش
بذر دستگاه لیزر شب رایحه بنفش F1
3 , 000 تومان
کلم زینتی
بذر کلم زینتی صورتی F1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه زرد
بذر بنفشه زرد رنگ
3 , 000 تومان
دستگاه لیزر سنگ قرمز رنگ
بذر F1 دستگاه لیزر سنگ رقم نادر عمق کاشتن پیاز این گیاه یکی عوارض عدم دستگاه لیزر دهی آن است red
5 , 000 تومان
آفتابگردان زینتی
بذر آفتاب گردان زینتی S1
3 , 000 تومان
ختمی
بذر دستگاه لیزر ختمی S1
3 , 000 تومان
مدام بهار
بذر دستگاه لیزر همیشه فصل بهار S1
3 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا
بذر دستگاه لیزر رعنا زیبا S1
3 , 000 تومان
قرنفل
بذر دستگاه لیزر قرنفل S1
3 , 000 تومان
ابری آبی
بذر ابری آبی رنگ
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان
شاهپسند
بذر دستگاه لیزر شاهپسند S1
3 , 000 تومان
کوکب
بذر دستگاه لیزر کوکب S1

3 , 000 تومان

همه دستمزد دنیوی و معنوی برای ( دستگاه لیزر شن شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158